Mellom landsmøtene har styret ansvaret for at organisasjonens midler forvaltes på en forsvarlig måte, i henhold til landsmøtets vedtak og intensjoner. Styret skal følge opp organisasjonens budsjett. Budsjettet kan revideres av styret etter Landsmøtet. Eventuelle revideringer skal komme frem i regnskapet som legges frem til godkjenning av Landsmøtet.

Styret møtes opp til 4 ganger i året inklusive ett utvidet styremøte i forkant av Landsmøtet. Det skal skrives referat fra hvert styremøte. Referatet skal godkjennes av styret ved neste styremøte og deretter arkiveres.

 

Styret består av:

 

Region Nord-Øst: Sven Kaare Sunde(styreleder), Ungdomsavdelingen i Gjøvik
Mobil: 91142772
Epost: sven.kaare.sunde@online.no

Vara: Hilde Lothe, Ungdomsbasen i Lillehammer(permisjon)
Fungerende vara: Tome Erik Kleven, Ungdomsbasen i Lillehammer

 

Region Vest: Siv Selvik(sekretær), Uteseksjonen i Stavanger
Mobil: 99367039
Epost: siv.selvik@stavanger.kommune.no

Region Vest, Vara, Mari Prytz Malmanger, mari.prytz.malmanger@stavanger.kommune.no

 

Region Nord: Amina Winningah, Utekontakten i Bodø
Mobil: 90195486
Epost: amina.winningah@bodo.kommune.no

Vara: Sofie Bjørnå, Utekontakten i Alta

 

Region Sør, Representant, Hilde Rolland Sørensen, Ungdomskontakten i Horten
Mobil: 97550441
Epost: hilde.sorensen@horten.kommune.no

- ingen vara -

 

Region Midt-Norge: Bjørn Roar Jenssen
Epost: bjorn-roar.jenssen@trondheim.kommune

- ingen vara -

 

Region Sør-Øst - ingen representanter -