Styret vil komme med mere informasjon på denne siden av året.

Imidlertid ønsker vi å subsidiere deltagelse ved konferansen Gatenær for medlemmer som deltar på Landsmøtet, så vi håper på en stor oppslutning om det.

Relaterte arrangement

Gatenærkonferansen avholdes 25. - 26. April

www.outreachwork.no