Ungdomsbasen i Lillehammer

Epost: ungdomsbasen@lillehammer.kommune.no

Telefon: 97745123

Gate: Jernbanegata 4a
Postnr:
2609
Sted: Lillehammer

Ungdomsavdelingen i Gjøvik

Ungdomskontaktene

Telefon: 61187595
Tjeneste: Ungdomsavdelingen
Epost: ungdom@gjovik.kommune.no
Nettside: www.ungigjovik.no
Fax: 
61187591
Andre telefoner: 
91142772

Besøksadresse
Gate: Trondhjemsveien 8 (Nytorvet)
Postnr:
2821
Sted: Gjøvik

Fakturaadresse
Gate: Gjøvik kommune, Regnskapsavdelingen, Serviceboks (Merkes: FBMA)
Postnr:
2810
Sted: Gjøvik

Postadresse: 
Gate: Ungdomsavdelingen, Serviceboks 630
Postnr:
2810
Sted: Gjøvik

Ungdomskontakten i Løten

Telefon: 917 46 722
Epost: mona.nygaard@loten.no
Nettside: 62508240

Besøksadresse
Gate: Meirivegen 26
Postnr:
2340
Sted: Løten

Ungdomskontakten i Ringsaker

Telefon: 62335490
Epost: ungdomskontakten@ringsaker.kommune.no
Nettside: Facebookside
Fax: 
62335491
Andre telefoner: 
97759111

Besøksadresse
Gate: Brugata 16-18
Postnr:
2380
Sted: Brummundal

Faktura-/postadresse
Gate: Postboks 371
Postnr:
2381
Sted: Brummundal

Utekontakten i Elverum

Telefon: 41427275
Epost: utekontakten@elverum.kommune.no
Andre telefoner: 
41419393

Ungdomskontakten i Vestre Toten

Telefon: 91917410

Besøksadresse
Gate: Nysethveien 5a
Postnr:
2830
Sted: Raufoss