International partners

"Words from the streets" - 2nd International Forum for Social Street Workers

En stor internasjonal konferanse om oppsøkende sosialt arbeid gikk av stabelen i Brussel 26 - 29. oktober 2010. 764 deltakere fra 48 land kom sammen for å utveksle erfaringer fra praksis og utvikle en felles identitet som oppsøkende sosialarbeidere. LOSU var selvsagt representert på konferansen, som ble arrangert av Dynamo International.

Les mer: "Words from the streets" - 2nd International Forum for Social Street Workers

Dynamo-konferanse i Lisboa 17-22 november 2008

Views of the street... in a chat

alt

Bak denne tittelen skjuler det seg diskusjonene og erfaringene fra den seneste internasjonale konferansen innen sosialt oppsøkende arbeid i nettverket "Dynamo International".

Konferansen fant sted i for anledningen solrike Lisboa i tiden 17.-22. november 2008.

Per Arne Skjeggestad, styrerespresentant for region Sør-øst, var som eneste nordisk representant på arrangementet, som også innbefattet lange møter i den såkalte "Pilotgruppen".

Les mer: Dynamo-konferanse i Lisboa 17-22 november 2008