Kompetansebank


Kompetansebank

LOSU har opprettet KOMPETANSEBANKEN som et tilbud til medlemmer som ønsker å dra nytte av den kompetanse og erfaring som ligger ute i det oppsøkende fagfeltet.

 

Det formidles tilbud om:

 

For inspirasjon og innspill til nye og gamle metoder i arbeidet:

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra til å gjøre disse sidene så mangfoldige og oppdaterte så mulig. Alle innspill tas imot med takk.