Årsrapporter

 

I disse årsrapporttider kan kanskje det være på sin plass å få tips og eksempler på hvordan skrive en årsrapport. Utekontakten i Tromsø skrev i 2014 en årsrapport som er et godt eksempel på hvordan formidle jobben som oppsøkende tjenester gjør i gjennom et år.

Årsrapport 2013 fra Utekontakten i Tromsø