Oppsøkende sosialt arbeid

Årsrapporter

 

I disse årsrapporttider kan kanskje det være på sin plass å få tips og eksempler på hvordan skrive en årsrapport. Utekontakten i Tromsø skrev i 2014 en årsrapport som er et godt eksempel på hvordan formidle jobben som oppsøkende tjenester gjør i gjennom et år.

Årsrapport 2013 fra Utekontakten i Tromsø

Medlemsbrev for Desember 2015

 

Julebrev desember 2015                 Image 

21.12.2015 

Kjære medlemmer i LOSU.  

Vi ønsker dere alle en riktig god og et godt nyttår! Og ser frem til et spennende år hvor vi forhåpentlig sammen kan bidra til å styrke oppsøkende arbeid nasjonalt og ikke minst regionalt. Vi ser også frem til å møte dere på Landsmøte og Gatenær” og håper dere har satt av datoene 27-29 april, og at dere har begynt å tenke på aktuelle kandidater til styret!  

For dere som ønsker et innblikk i hva vi i styret har jobbet med den siste tiden vil vi gi en oppsummering i korte trekk.  

Nasjonal satsing: Året som har gått har vært preget av mye usikkerhet rundt nasjonal satsing oppsøkende arbeid. Mye av innsatsen til styret har derfor vært rettet mot å få gjenetablert satsningen slik at vi kunne gå et lysere år i møte.  Det har sett mørkt ut og vi har måttet sende mange henvendelser for å få svar. Vi har hatt en opplevelse av å bli en kasteball i systemet og å falle mellom flere stoler, ikke ulikt mange av de utsatte unge vi representerer og ivareta igjennom oppsøkende arbeid. For et par uker siden fikk vi endelig brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, som gjorde at vi kunne løfte hodet litt. I brevet skriver de at de ønsker å satse på oppsøkende og forebyggende arbeid og at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å synliggjøre dette over for kompetansesentrene og kommunene. Vi har vært i sonderingsmøte i november med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som også ønsker å formidle videre til kommunene hvor viktig det er å styrke oppsøkende arbeid mot grupper av utsatte unge, også nå hvor det kommer mange unge fra andre land til kommunene, som trenger å bli sett og integrert. De ønsker også å se på muligheten for et samarbeid mellom helsedirektoratet og Bufdir i forhold til å styrke den forebyggende innsatsen. NAPHA har i møte gitt tilbakemelding på at de ønsker å være med å løfte frem det oppsøkende ungdomsarbeid igjennom sine kanaler. Videre luftet LOSU tanken om å få til konferanser om oppsøkende metodikk, hvor man ser på det oppsøkende arbeid i en større helhet og inkluderer flere tjenester som bruker denne metodikken, dette var det en positiv holdning til 

Organisasjonsmodell: Vi er godt fornøyd med å ha tt jobbet frem en organisasjonsmodell, hvor vi har fokusert på styrke regionene og det faglige fellesskapet der. De fleste av dere har fått presentert eller har sett det nåværende utkast og vi kan med stor glede meddele at vi hovedsakelig har fått positive tilbakemeldinger. Vi har fått ønske om å utdype og tydeliggjøre enkelte deler, hvilket vi har jobbet videre med på siste styremøte i Nov. 2016.  

Regionene: Vi har det siste året fått henvendelser fra flere Oppsøkende tjenester som har vært bekymret for kutt og nedleggelser. LOSU styret har vært i kontakt med politikere, administrasjon og media i flere kommuner og har fått positiv tilbakemelding fra mange politikere som har satt pris på informasjon og innspill. Resultatet har i de fleste tilfeller vært at planer om kutt har vært trukket tilbake.  

Region Nord: Gjennomført regionsmøte i Narvik 27. oktober til tross for avslag på midler. Der ble det utvekslet erfaringer og informasjon om det som skjer i regionene. Ny utekontakt fra Hadsel møtte region Nord for første gang, noe som forhåpentligvis var en positiv opplevelse. Ellers i nord er det en utfordrende kommuneøkonomi som fører til vakante stillinger og kuttspøkelser som titter frem innimellom. Ny organisasjonsmodell ble presentert og vi fikk gode tilbakemeldinger og innspill. 

Region Midt-Norge: Det er mye engasjement i regionen og mye politisk vilje rundt om i kommunene. Men få av tjenestene i regionen er medlemmer og vi jobber aktivt for å få dem til å bli en del av oss. I 2015 var vi så heldige å få en nyopprettet tjeneste i regionen vår. Ungdomskontakten i Levanger ble medlem raskt etter oppstart, og har vært et fint tilskudd til organisasjonen. Vi forsøkte for første gang på flere år å ha en 2- dagers regionsamling med både faglig innhold og LOSU-arbeid, og det gikk så bra at vi skal gjøre det igjen neste år. Jeg som regionsrepresentant vil takke for et bra samarbeid i 2015 og ønske alle god jul! 

Region Vest: Det er kjekt at Bergen er redda frå kutt! Og at Stord er blitt styrka med fleire ansatte! Og at me hadde eit god regionssamling i november - der alle i vest er enige om å støtte den nye organisasjonsmodellen. 

Region Sør-Øst: Sarpsborg er sikret videre drift. 

Region Nord-Øst:  Gjøvik er reddet i denne omgang, men det varsles allerede kutt for 2017. Lillehammer er også spart for kutt etter henvendelse fra LOSU til politikere og lokal støtte. Elverum har vakanser og ansettelsesstopp.  
Ellers har regionen nettopp gjennomført regionsamling. Gode faglige fremstillinger, i hovedsak fra Ringsaker med flere prosjekt her i blant; Tiur(hasjavvenningskurs) og LOS prosjekt. 

Region Oslo: Inviterte lederne for medlemstjenestene til regionsmøte hvor de fikk mulighet til å gi innspill angående ny organisasjonsmodell. Her kom det flere gode innspill, blant annet et ønske om å presentere en organisasjonsmodell som åpner for flere grupper som benytter oppsøkende metodikk. Har også deltattinnspillsmøte og kommet med innspill til helsedirektoratet angående plan for seksuell helse.   

Region Sør : En stilling er kuttet i Tønsberg, men de jobber med et spennende prosjekt "Knarresmed" (har med ungdommervikingverksted). Drammen har fått en ny stilling inn mot ungdomstorget. Alle tjenestene jobber med økt fokus på feltarbeid. Regionen uttrykker at de ønsker et fagfelt som er fokusert på det gatenære. 

Meld gjerne inn bekymringer, faglige spørsmål og ikke minst positive ting dere får til i hverdagenFaglig forum for medlemmer i LOSU. Vi er som sagt avhengige av å få innspill fra dere og når vi deler kan vi være med å inspirere hverandre.  

Vi vil i løpet av februar sende ut faktura for innbetaling av kontingent. Fint om dere tar kontakt med regionsrepresentant i din region, hvis det er endringer i antall ansatte eller fakturaadresse. 

 

 

På vegne av hele styret!  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marlene Bruun Lauridsen, styreleder  

 

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) 

Jonas Lies gate 29, 9009 Tromsø 

Tlf: +47 975 89 688/452 30 236 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. "> Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   

 

 

Kontaktinfo på regionsrepresentanter: 

 

Region Nord:  

Vibeke Engmo 

Mobil: 41253950 

 

Region Midt-Norge 

Live Næss 

Mobil: 91861884 

 

Region Nord-Øst 

Sven Kaare Sunde 

Mobil: 91142772 

 

Region Vest 

Siriann Lillevik 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . 

Mobil: 97728718 Mobil: 91142772 

 

Region Oslo 

Tore Møller 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Mobil: 95986523 

 

Region Sør-Øst 

Thomas M. Thoenbakken 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Mobil: 90912456 

 

Region Sør 

Kiahma Lise Whelan 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Mobil:99691868 

 


 

Vi oppfordre våres medlemmer til å søke midler til artikkelskriving/skrivekurs hos FO

LOSU er i oppstarten av et lovende og positivt samarbeid med FO. FO ønsker å være med å synliggjøre det oppsøkende feltet ut i media og opp til politikkere. Her har dere en god sjanse til å vise betydningen av det oppsøkende arbeid og hvor viktig det er at politikkere nasjonalt og kommunalt satser på å videreutvikle og fremme den jobben som gjøres på det oppsøkende feltet.
Hvis vi skal få til en nasjonal satsning må vi vise at vi når de ungdom som er vanskelige å nå, de som sliter psykisk og dropper ut av skolen, de som vokser opp i fattigdom, de som har komplekse problemer og faller i mellom alle stole. Vi må synliggjøre at ungdom i risiko trenger koordinering, men mest av alt trenger voksne som har mot til å møte dem på deres arena, som tilbyr en langsiktig relasjon, medvirkning og støtte, slik at de med små eller store skritt kan få en fremtid som er lysere enn den de ser for seg.

FO utlyser fagstipend for 2015

Hvordan få flere unge til å fullføre videregående opplæring?

Bakgrunn

Arbeidsgruppen for samarbeid om økt gjennomføring bestemte at det skulle arrangeres et rådslag med representanter for ungdom og de som jobber direkte med ungdom. Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk ansvaret for å avholde det. Rådslaget ble gjennomført som en cafédialog hvor alle deltagerne fikk diskutere og komme med innspill på alle tema, se under.

En oppsummering