Videreutdanning

Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid (VOSA)

Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid (VOSA) - studieåret 2012-2013

Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus-Oslo) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr yrkesutøvere fra det oppsøkende feltet en videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid. Videreutdanningen retter seg særlig mot kommunalt ansatte som arbeider oppsøkende eller med annet tidlig intervensjonsarbeid rettet mot unge i risikosoner. Videreutdanningen bygger på de siste års erfaringer fra dette studiet og på erfaringer fra etterutdanningstiltaket for utekontakter i 1996 -1997. Søknadsfrist 15. april 2012.

Les mer: Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid (VOSA)