Region Sør

Region Sør består av Tønsberg, Horten, Kongsberg, Øvre Eiker og Ringerike.

Regionen hører til Helseregion Sør, og er en stor region arealmessig. Akkurat nå er ikke reiseavstandene for oss som er med så veldig lange, men kommer det flere til i sør så reiser vi gjerne lengre.

Utekontaktene i sør har ulike typer organisering, både med tanke på selve tjenestene, men også med tanke på strukturen i kommunene.

Region sør har regionssamlinger flere ganger i året. Da har vi 4 timer a 4 ganger i året, hvor vi møtes og drøfter faglige dilemmaer. Vi har ett ønske om å få til en to-dagers samling i året med faglig innhold i tillegg til de vanlige samlingene som vi har. 

Regionsrepresentant i perioden 2016 - 2018 er Hilde Rolland Sørensen, Ungdomskontakten i Horten.

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionrepresentant i styret Hilde Rolland Sørensen Hilde.sorensen@horten.kommune.no 97550441
Regionrådsmedlem Bente Bjørdal bente.bjordal@kongsberg.kommune.no 48166006
Regionrådsmedlem Leila Khalayli leila.khalayli@ringerike.kommune.no