Region Vest

Region Vest består av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. LOSU har i dag 8 medlemstjenester som driver med oppsøkende sosialt ungdomsarbeid i regionen. 

Det mangfoldet som finnes i regionen gjenspeiles i ulike fokusområder i de ulike tjenestene. I de større byene møter de oppsøkende tjenestene ofte problemstillinger som gjenspeiler aktuelle temaer på nasjonalt og internasjonalt nivå, slik som integrering, kulturell kompetanse, økende tilgang- og fortløpende nyrekruttering til tyngre rusmiljøer. I mindre tjenester kan aktuelle temaer for arbeidet være skoleskulk og problematikk knyttet til alkohol, tobakk og mildere illegale rusmidler som hasj / cannabis. Temaer som psykisk helse og sosial integrering står også sentralt.

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionsrepresentant i styret Siv Selvik siv.selvik@stavanger.kommune.no 48117772
Regionrådsmedlem Roy Juvik roy.juvik@bergen.kommune.no
Regionrådsmedlem Ingrid Bekkenes salto@sing.no