Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av oppsøkende tjenester i Akershus og Østfold. Regionen er preget av relativt tett bebygde områder, og av sin nærhet til hovedstaden. Region Sør-Øst er regionen med flest medlemstjenester (9 pr. februar 2017): Asker, Aurskog/Høland, Frogn, Lørenskog, Nittedal, Sarpsborg, Ski og Ullensaker.

Imidlertid mangler vi fortiden representant i styret fra denne regionen, så her ønsker vi å utfordre noen til å engasjere seg i LOSU. Vi håper også at regionen får på plass et regionråd, slik at det også i denne regionen kan drives fagutvikling og nettverksbygging. Vi minner om at LOSU har midler til rådighet til dette arbeidet.

Kontakt styreleder Sven Kaare Sunde dersom du ønsker å engasjere deg i LOSU. Mobil 91142772.

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionsrepresentant - ingen representant -
Regionrådsmedlem - ingen -
Regionrådsmedlem - ingen -