Region Oslo

Region Oslo er LOSUs minste region i geografisk utstrekning. Hovedstaden har en stor ungdomsbefolkning, og utekontaktene i byen møter en del storbyrelatert problematikk.


Pr. februar 2017 er følgende av Oslos oppsøkende tjenester organisert i LOSU: Alna Feltteam, Bjerke Uteteam, Riverside Ungdomsteam/Utekontakten i Gamle Oslo, Utekontakten i Østensjø bydel og Grorud Oppsøkende Team.

Disse, og flere av byens øvrige utekontakter, møtes jevnlig til såkalte ”fagforumsmøter” der erfaringsutveksling og deling av kompetanse er i fokus. I tillegg arrangeres det fagdager der det inviteres inn eksterne foredragsholdere.

Vi håper at medlemstjenester i Region Oslo så raskt som mulig kan få på plass et Regionsråd og en representant til styret. Vi minner om at LOSU fortsatt har ubenyttede midler til fagutlikling og nettverksbygging i denne regionen. Kontakt styreleder Sven Kaare Sunde dersom du ønsker å engasjere deg. Mobil 911422772.

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionrepresentant i styret - ingen representant -
Regionrådsmedlem - ingen -
Regionrådsmedlem - ingen -