• Landsorganisasjonen for


    Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid


    Les mer
  • Landsorganisasjonen for


    Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid


    Les mer
  • LOSU


LOSU står for Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid

LOSU er en interesseorganisasjon for oppsøkende sosiale tjenester i Norge, og organiserer ca. 30 tjenester med til sammen ca. 180 - 200 ansatte

Les mer her.

Kontaktinfo

LOSU
CO/ Måkeveien 12b
4318 Sandnes, Norway
E-post: post@losu.no
Mobil: 975 89 688

https://www.facebook.com/losunorge/