• Landsorganisasjonen for


    Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid


    Les mer

LOSU står for Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid

LOSU er en interesseorganisasjon for oppsøkende sosiale tjenester i Norge, og organiserer ca. 60 tjenester med til sammen ca. 250-300 ansatte

Les mer her.

Kontaktinfo

Postboks 9331 Grønland
0135 Oslo, Norway
E-post: post@losu.no
Mobil: 975 89 688