LOSU Oslo ved Line Ruud Vollebæk har sammen med FO (v/ styremedlem i Rusmiddeletatens FO-klubb) og SIF (Sosiale Institusjoners Fagforening) skrevet et brev om enslige mindreårige asylsøkere i rusmiljøene i Oslo til Redd barna og Barneombudet.

Brevet ligger vedlagt under.