Mandag 9. mai, på et temamøte arangert av Amnesty om retur av barn og barnefamilier, fikk justisminister Knut Storberget overrakt en såkalt "NGO-rapport" med innspill til departementets kommende stortingsmelding Barn på flukt. Sammen med bl.a. Redd Barna, NOAS, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Amnesty, Norsk Folkehjelp, PRESS - Redd Barna Ungdom, Antirasistisk Senter og Røde Kors Ungdom, har LOSU belyst ulike temaer knyttet til barn og unge på flukt. NGO-rapporten ligger vedlagt under.

LOSU sitt bidrag til rapporten (vedlagt under) omhandler bl.a. enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som forsvinner fra mottak og kan være utsatt for menneskehandel, forholdene for EMA på asylmottak, overgang til voksenmottak og midlertidig oppholdstillatelse (til fylte 18 år).