Hvordan nå utsatt ungdom som ikke selv ber om hjelp?

Barne- og likestillingsdepartementet kommer nå med forslag til hvordan ungdom som har havnet utenfor sentrale arenaer som opplæring og arbeidsliv kan følges opp. I rapporten trekkes oppsøkende arbeid og oppfølging fram som et viktig verktøy. Else Kristin Utne Berg fra Utekontakten i Bergen har sittet i utredningsgruppen.

Les/last ned rapporten "Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv" under.