NIBR driver nasjonalt og internasjonalt forsknings- og evaluerings- og utredningsarbeid innenfor rammen av by- og regionforskning. Blant NIBRs kompetanseområder er: Bolig, by og sted, demokrati og styresett, helse og velferd, klima og miljø.

Finn aktuelle forskningsrapporter på NIBRs hjemmesider.