Institutt for samfunnsforskning (ISF) organiserer sin forskning i tre grupper
• Arbeid og velferd
• Likestilling, inkludering, migrasjon
• Politikk, demokrati, sivilsamfunn

Finn aktuelle forskningsrapporter på ISF sine hjemmesider