Fafo er en uavhengig stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle forskningsområder er bl.a.: velferdsforskning, migrasjon, arbeid og inkludering.

Finn aktuelle forskningsrapporter på FAFOs hjemmesider.