Statens institutt for rusmiddelforskning - SIRUS driver samfunnsvitenskapelig forskning, dokumentasjon og formidling om rusmiddelspørsmål. Virksomheten er organisert i tre faggrupper for hhv. alkoholforskning, narkotikaforskning og tobakksforskning. SIRUS har også publisert rapporter om bl.a. pengespill, behandling, forebygging og ungdom og rus.

Finn forskningsrapporter på SIRUS sine hjemmesider