Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, er ett av Norges største samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutt. Hovedområder for NOVAs forskning inkluderer barnevern, ungdom, trygd og sosialhjelp, migrasjon, bolig, velferdstjenester, helse og livskvalitet.

Finn aktuelle forskningsrapporter på NOVAs hjemmesider.