Rapporten beskriver og analyserer arbeidsmetoder, samarbeidsformer og dokumentasjonspraksis i oppsøkende arbeid med ungdom. Gjennom eksempelstudier av oppsøkende tjenester i kommunene Bergen, Tromsø, Modum og bydel Søndre Nordstrand i Oslo diskuteres sentrale tema og utviklingstrekk i fagfeltet oppsøkende ungdomsarbeid.

Rapporten er utgitt av NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) og er skrevet av Erik Henningsen, Nora Gotaas og Marte Feiring.

Les / last ned: NIBR-rapport 2008:2 Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje