Utekontakten i Bergen kom i desember 2008 med rapporten "Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum".

Etter mandat fra kommunaldirektør Finn Strand har Utekontakten gjort en HK&H-kartlegging av det unge, tunge rusmiljøet i Bergen sentrum. Kartleggingens målgruppe er unge mellom 16 og 22 år som er relativt nyetablerte på den åpne rusarenaen. Mandatet har vært å belyse ungdommenes livsvilkår, herunder sentrale temaer som rusbruk, rusbehandling, helse og bolig samt hvordan ulike instanser i dag møter behovene knyttet til disse områdene.