Utekontakten i Stord kommune kommer to ganger i året med Føre var-rapporter med oversikt over rustrender i kommunen. Rapportene er basert på innsamlet data og informasjon fra en rekke instanser og informanter. Det er Utekontakten i Stord som utarbeider rapportene.

Føre var-rapportene fra Stord kommune finner du her