Uteseksjonen i Stavanger har utført en kartlegging av ungdoms hasjbruk, i samarbeid med ungdomstilbudet K46. I kartleggingen ble det undersøkt hva som kjennetegner ungdom i alderen 12–15 år som bruker hasj. Hva gjøres av hjelpeapparatet i dag overfor ungdom i Stavanger i aldersgruppen 12–15 år som røyker hasj? Er det behov for nye tiltak for denne gruppen? For å svare på disse spørsmålene ble det hentet inn informasjon både fra målgruppen, andre instanser som har kontakt med unge med rusproblemer, og berørte etater innen skolevesen, helsestasjon m.fl.