Utekontakten i Bergen har gjennomført en kartlegging av overdoser i Bergen som viser at byen har store utfordringer knyttet til mange overdosedødsfall og enkelte mangler i hjelpetilbudet.

I arbeidet med rapporten har Utekontakten blant annet hatt samtaler med pårørende, personer i rusmiljøer og fagfolk i ulike helse- og sosialtjenester. Målet med kartleggingen av overdosedødsfall er å øke kunnskapen om dødsfall som følge av overdose, samt forhold som bidrar til å forebygge dødsfallene.

Les/last ned rapporten under. Skrevet av Astrid Gerdts og Marit Grung

På nettsidene til Bergen kommune blir følgende hovedfunn trukket frem:

  • Bergen har cirka like mange overdosedødsfall i forhold til innbyggertallet som Oslo.
  • Tradisjonelt står menn for den største andelen av overdosedødsfallene, men i Bergen var 43 prosent av personene som omkom av overdose i 2010 kvinner.
  • De fleste som dør av overdose dør alene på privat adresse eller i midlertidige botiltak.
  • Byen har mangler i hjelpetilbudet. Forebygging og øyeblikkelig hjelp har skarpt fokus, men man har i mindre grad sikret god oppfølging etter overdose.
  • Flere hjelpetjenester synes å overlappe hverandre og arbeidet burde i større grad vært bedre samordnet.