Målsetningene for dette programmet er å fremme ungdoms samfunnsengasjement og medborgerskap, fremme solidaritet og forståelse blant unge, bidra til gjensidig forståelse mellom unge i Europa, støtte kvalitet og kompetanseutvikling innen ungdomsarbeid samt å fremme samarbeid på ungdomsområdet.

De prioriterer europeisk medborgerskap, aktiv deltagelse, kulturelt mangfold og sosial inkludering. I tillegg til dette ønsker de å vektlegge viktigheten av ikke-formell læring som deltagelse i disse prosjektene har stor grad av.

For mer informasjon om selve programmet, se: www.aktivungdom.eu eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på telefon: 24 04 40 00.

To spennende prosjekter

Utekontakten i bydel Nordstrand har gjennomført to spennende prosjekter med midler søkt fra Aktiv ungdom programmet. Det første prosjektet, Kreativ, var et kunstprosjekt med en gruppe gutter med interesse for ulike, kunstneriske måter å uttrykke seg på. Ungdommene hadde et behov for aktiviteter til å fylle fritiden sin med. Aktivitetene varierte fra museumsbesøk til opplæring i ulike stilarter og resultatet var en utstilling i bydelens ungdomshus. Hele prosessen ble filmet, og filmen var også et bidrag til utstillingen. Fantastisk spennende!!

Det andre prosjektet, Nothing is impossible, hadde som hovedformål å arbeide antidiskriminerende for å bidra til holdningsendringer når det gjelder frykt for det som er fremmed. Dette prosjektet var en videreføring av gruppen i det første prosjektet. Ved deltagelse på det første prosjektet ble vi kjent med innholdet i aktiv ungdom og oppdaget nye muligheter. Denne gangen reiste vi til Polen for å besøke en gruppe ungdom derifra samt besøk på Auswitch og Birkenau. Prosessen ble også denne gangen filmet med formål om at resultatet skulle bli en dokumentar. Fantastisk spennende denne gangen også!!!

 

Ved spørsmål knyttet til praktisk gjennomføring av dette arbeidet, ta gjerne kontakt med Monica Island eller Linda B. Svalsrød.

utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no eller på telefon 23 49 54 05.

 

Utekontakten i Gjøvik har også erfaring fra et prosjekt med midler fra Aktiv ungdom programmet.

Ta kontakt med Sven Kaare Sunde