”I september 2010 søkte vi i utekontakten Norske Kvinners Sanitetsforening, Buskerud, om tilskuddsmidler til forebyggende ungdomsarbeid. Dette ble gjort i etterkant av et foredrag om vår virksomhet og våre arbeidsmetoder på et av deres fylkesmøter. I søknaden skrev vi at pengene skulle brukes i form av en «kontantkasse» i tiltak direkte rettet mot ungdom. Vi trodde knapt våre egne øyne da vi mottok tilskuddsbrevet og leste at vi hadde fått innvilget hele søknaden på 100.000 kroner.

Samme måned fikk vi et uventet besøk av lederen for byens lokale kjøpesenter. I forbindelse med en handledag markedsført som jentekveld, hadde senteret gjennomført en auksjon. Inntektene fra auksjonen var på kroner 4200,- og ble donert til oss! Vi ble svært overrasket og glade og sørget selvfølgelig for å synliggjøre oss ved og få nyheten lagt ut på kommunens intranett og en omtale i byens lokalavis.

Men det stoppet ikke der. I februar i år, søkte vi, i samarbeid med helsesøstertjenesten i kommunen, Fylkesmannen om STYRK- midler. I begynnelsen av oktober kom beskjeden fra Fylkesmannen om at vi innvilges et tilskudd på 500.000 kroner. Nå kan vi endelig ansette en ny feltarbeider! Takk til LOSU som tipset oss om å søke penger fra STYRK- ordningen!”

Vi kan legge til at også ungdomskontakten i Ringerike har mottatt midler fra Norske Kvinners Sanitetsforeing, så her er det bare å la seg inspirere folkens... 
 
LOSU kommer tilbake til hvordan man kan søke midler hos fylkesmannen i 2011.