Det var interessant å oppleve at vi har hatt en stor fagutvikling og profesjonalisering av det oppsøkende arbeidet i Norge sammenlignet med mange andre land hvor vi opplever at de forsatt arbeider som oppsøkere i Norge gjorde på 70- tallet. Dynamo International som det internasjonale nettverket vi er medlemmer av heter, kom i vår med en internasjonal guide for oppsøkende arbeid. Denne guiden har også LOSU og Kompetansesenter-RUS i Oslo kommet med inspill til gjennom en samling i Oslo i april 2008. Vi har fått tildelt midler til å oversette denne guiden til norsk, og har akkurat satt i gang prosessen rundt dette. Vi vil distribuere denne guiden til dere av våre medlemmer som ønsker et eksemplar. Vi har også noen eksemplarer på engelsk dersom noen er interessert.