Karim Essahli (regionsrepresentant Midt-Norge), Lars Dølbakken (regionsrepresentant Nord-Øst), generalsekretær Bjørn Lindstad og styreleder Line Ruud Vollebæk representerte LOSU på konferansen.

Temaene for konferansen inkluderte oppsøkende sosialt arbeid, barns rettigheter og kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Det ble gjennomført 94 plenumsinnlegg, workshops og rundebordskonferanser, som ble holdt på forskjellige språk og i samarbeid med mer enn 150 bidragsytere fra en rekke sektorer og 36 forskjellige land. Fredag 29. oktober 2010, presenterte vi et sett med anbefalinger til nasjonale, europeiske og internasjonale politiske myndigheter under et plenumsmøte i Europaparlamentet.