Troverdig forskning

I flere år har organisasjoner som har arbeidet med ruspolitiske spørsmål forholdt seg til Willy Pedersens forskning. Gjennom bøker som Bittersøtt og Gatekapital har Pedersen profilert sine funn og på den måten vært en premissleverandør for ruspolitiske statements som:

Cannabis kan gi økt risiko for å utvikle psykiske lidelser – særlig psykoser. Dette gjelder spesielt unge som er introverte og ungdom som har høyt rusforbruk
Det er en sammenheng mellom cannabisbruk og sosial eksklusjon fra skole og arbeidsliv (bruk av rus i en rekke yrker kan føre til direkte farlige situasjoner)
Mellom 60-70 % av ungdom som debuterer tidlig med rus og har et hyppig forbruk i 12-13 års alderen utvikler et tyngre rusmisbruk etter fylte 16 år.
Dette har vært viktige argumenter i mang et foredrag i skoler og fritidsklubber land og strand rundt. Med Willy Pedersens siste utspill er med dette, for ham, ikke gyldig lenger.

Snuoperasjon

Pedersens nye hovedfunn, hentet fra det samme utvalg unge voksne som han har bukt tidligere, er nå at: ”De som bruker cannabis har kraftig økt sannsynlighet for å bli straffeforfulgt (…) på grunn av narkotikalovgivningen.”
LOSU sine medlemmer som jobber på gatenivå blant ungdom som eksperimenterer med rusmidler har i alle år vært klar over det stigma som kriminalisering fører med seg. Dette er således ikke noe nytt. Det har likevel blitt akseptert som nødvendig del av en større helhet innenfor det forebyggende arbeidet. LOSU er derfor undrende til hva som egentlig er nytt for Pedersen? Hva i all verden hindret ham i å trekke denne konklusjonen tidligere?
Pedersen referer selv til en privat sammenkomst hos britiske Lady Amanda Feilding der samfunnstopper snakker seg i mellom om kontroversielle tema ingen tør gå ut i offentligheten med. Kan vi anta at han har ment dette lenge men ikke turt å si det?

Legalisering og avkriminalisering

Mener Pedersen virkelig at cannabis skal legaliseres? Fra før vet vi at økt tilgjengelighet øker forbruket. Dette er det nærmeste man kommer noe man kan kalle en lovmessighet innen forebyggende arbeid.
I og med Pedersens nye standpunkt kan det nå virke som om Nederland fremstår som eksemplarisk for ham m.h.t narkotikapolitikk. Men selv ikke Nederland har legalisert cannabis! Ei heller er stoffet avkriminalisert! Derimot har landet akseptert en del sosiale og kommersielle rammer som bruken av stoffet får virke innenfor. Siden cannabis ikke er avkriminalisert er det heller ikke lov å innføre annet en mindre brukerdoser til landet (jf. aksepterte rammer). Hvordan kommer så all cannabisen (og andre tyngre rusmidler) inn i Nederland? Sannheten er at det er kriminelle motorsykkelgjenger og mafialiknende syndikater på Balkan som står bak. Med andre ord; organisert kriminalitet. Nederlands politikere – rettsstaten Nederland - har i alle år bygd sin narkotikapolitikk på å toe sine hender og snu seg vekk fra den ekle siden av saken!

I sin artikkel nevner Pedersen ikke:

At det er stor sannsynlighet for at det blir de svakeste som rammes hardest – også med et liberalisert cannabismarked
At det er de samme bakmennene som står bak smugling av våpen til konflikter i utviklingsland og smugling av kvinner og barn til sexmarkedet i Europa, som står bak narkotikatrafikken
At en rekke særdeles innflytelsesrike personer og organisasjoner i mange år har drevet en intens lobbyisme i EU systemet for økt liberalisering – jamfør Pedersens besøk hos Lady Amanda Feilding
At norsk og nordisk ungdom ruser seg mindre enn sine europeiske jevnaldrende – takket være godt forebyggende arbeid

Andre data

En ny rapport viser at det, etter en økning i siste halvdel av 1990-tallet, nå ser det ut til at ungdom har redusert bruken av cannabis og andre narkotiske stoffer. Dette går frem av en ny SIRUS-rapport som Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy står bak.

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser i aldersgruppen 15 til 20 år. Den ene omfatter ungdom i Oslo og er gjennomført hvert år fra 1968. Den andre omfatter ungdom fra hele landet inkludert Oslo og ble foretatt første gang i 1986 og årlig fra 1990. I løpet av ni år har ni prosent færre unge under 20 år prøvd narkotika. De siste seks månedene har det vært en ytterligere nedgang i narkotikabruken, og på landsbasis s­nakker vi om mellom seks og sju prosent.

Som en ansvarlig organisasjon må LOSU forholde seg til de fakta som forskning til en hver tid avdekker. Pedersen trekker opp en viktig debatt men LOSU mener han i denne saken har trukket for raske konklusjoner basert på et snevert materiale. SIRUS rapporten viser at forebyggende arbeid innefor dagens rammer gir effekter. LOSU oppfordrer alle rusmiddelorienterte organisasjoner til å forholde seg til dette. Så får vi heller ta debatten om rusproblematikken skal ha et sterkere innslag av helse og sosialpolitikk ved seg og mindre av justis enn det er i dag.