Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.

Helsenorge. no - Den offentlige helseportalen

Psykisk helse - temasider på helsenorge.no

Tester og kartleggingsverktøy for psykososiale tjenester

Dette nettstedet består av en samling systematiske oversikter over måleegenskaper ved tester og diagnostiske metoder som brukes ved norske helse-, sosiale, barnevernfaglige og undervisningsinstitusjoner for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og voksne.

Amathea

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide.

Hiv Norge

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon med hovedsete i Oslo. Organisasjonens oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. De har som målsetning å bidra til større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering.

Helseutvalget - Sammen for bedre homohelse

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningens formål er bl.a.  virke for bedre kunnskaper og informasjon om selvskading og årsaker, og å være et resurssenter for pårørende, brukere, fagpersoner, og andre interesserte for et felles samarbeid og mål.