Her er organisasjonskart for LOSU i henhold til ny Organisasjonsmodell vedtatt 2016