Mellom landsmøtene har styret ansvaret for at organisasjonens midler forvaltes på en forsvarlig måte, i henhold til landsmøtets vedtak og intensjoner. Styret skal følge opp organisasjonens budsjett. Budsjettet kan revideres av styret etter Landsmøtet. Eventuelle revideringer skal komme frem i regnskapet som legges frem til godkjenning av Landsmøtet.

Styret møtes opp til 4 ganger i året inklusive ett utvidet styremøte i forkant av Landsmøtet. Det skal skrives referat fra hvert styremøte. Referatet skal godkjennes av styret ved neste styremøte og deretter arkiveres.

 

Styret består av:

Region Vest: Espen Thorsen Hegna, Ungdomsteamet i Sandnes
Mobil: 46193346
Epost: espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no

Vara: John Henrik Staveland Sæther, Utekontakten i Stord
Mobil: 97552121

 

Region Nord-Øst: Sven Kaare Sunde, Ungdomsavdelingen i Gjøvik
Mobil: 91142772
Epost: sven.kaare.sunde@online.no

Vara: - ingen -

 

Region Nord: Sofie Bjørnå, Utekontakten i Tromsø
Mobil: 48957697
Epost: sofie.bjorno@tromso.kommune.no

Vara: Marita Sletten, Utekontakten i Hammerfest

 

Region Sør, Representant, Arve Howlid, Utekontakten i Tønsberg
Mobil: 95032617
Epost: arve.howlid@tonsberg.kommune.no

Vara: Hilde Rolland Sørensen, Ungdomskontakten i Horten
Mobil: 97550441

 

Region Midt-Norge: - ingen representanter -

Region Sør-Øst - ingen representanter -