Vedlagt her er den nye organisasjonsmodellen for LOSU som ble vedtatt på Landsmøte 2016.