LOSUs høringsuttalelse om oppfølgingstjenesten (OT) i videregående skole (okt. 2011)

Les mer

LOSUs høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika (feb. 2011)

Les mer

Høringsuttalelse om rett til helsehjelp for personer uten lovlig opphold (februar 2011)

Les mer