Som LOSU tidligere har gått ut med vil dette møtet ha en hovedsak, det er hvor vi tar LOSU framover. For å gå videre med LOSU må det velges et styre. I følge vedtekter skal styret ha 7 medlemmer og representere hele landet, men de siste styrene har vært mindre enn dette. Dette har vært landsmøtets beslutning. Pga. styremeldlemmer som har gått over i annet arbeid, og trukket seg består dagens styre i LOSU av to personer. LOSU har ingen valgt valgkomite. Vi som i dag utgjør styret ber om innspill til styremedlemmer.
 
Så, nå er det bare å nyte sommeren, og glede seg til digitalt landsmøte 15. septemter. Påmelding kommer over sommeren. Videre følger utdrag fra brev som er tidligere sendt ut. Dagens styre mener dette viser at LOSU har en funksjon som er nødvendig, og at styrearbeidet (som ikke er for omfattende) er både nyttig og givende.

"Her er en kort oppsummering fra LOSU siste halvannet år:

 • LOSU har opprettholdt faglig oppdatering av hjemmeside og sosiale medier.
 • Vi har siste halvannet år hatt møter med både Helsedepartementet og Barneombudet om oppsøkende og faglig nasjonale oppfølging, og oppsøkende under pandemi.
 • Vi har levert høringsuttalelse på Rusreformen, og tilhørende leserinnlegg. Se mer her.
 • Vi har skrevet avisinnlegg utenom rusreformen også. Et innleggene var rettet direkte inn i debatten om å «redde» Utekontakten i Bodø i fjor høst, som blir opprettholdt. Se innlegget her.
 • Vi skrev brev til alle partier på Stortinget om fokusering på oppsøkende ungdomsarbeid. Dette gjorde vi i forkant av partienes programarbeid. Det er noe LOSU kan følge opp etter valget i september. Brev vedlagt.
 • Senest nå i vår ble vi kontaktet av Forandringsfabrikken og Universitet i Stavanger. De ser LOSU som en organisasjon med et bredt nasjonalt kontaktnett utover landet.

 

Dette er i grunnen bra av en liten organisasjon med få medlemmer! Vi er således fornøyd, men vi har utfordringer. LOSU som organisasjon er nesten nede for telling. Vi er to igjen i styret. Vi tenker at LOSU over sommeren (september) arrangerer åpent digitalt landsmøte, for alle oppsøkende ungdomstjenester.

Her vil vi invitere alle tjenester i landet som driver med oppsøkende ungdomsarbeid, målet er å «reetablere» LOSU som en bred organisasjon det er naturlig å være tilknyttet. Vi håper på en løsning hvor det ikke koster noe særlig å delta. Vi tenker også på en kort faglig innledning – men vi er tidlig i planleggingen ennå, og trenger innspill til dette.

 

Hva tenker vi (styret) om LOSU framover:

 • Vi tenker at LOSU bør ha en enklere struktur og klarere målsetting mot det å løfte faget.
 • Vi tror nettverk er sentralt framover
 • Det å være selvstendig organisasjon gir oss frihet til å løfte faget overfor myndigheter.
 • Vi ser ikke at LOSU bør arrangere store fagsamlinger.
 • Vi sender ikke faktura for medlemsavgift 2021. Medlemsavgift blir sikkert annerledes framover, viktigere å favne flere enn å ha medlemskontingent som begrenser.
 • Vi kommer til å opprettholde hjemmesiden, det har vi penger til uten medlemsavgift 2021.
 • Vi har gjennomført digitale styremøter siste år, det kan LOSU som hovedregel videreføre.
 • Økonomi: la oss si vi blir 90-100 medlemstjenester, som betaler ca. 500,- i kontingent. Da har vi en økonomi som dekker hjemmeside og ett fysisk styremøte i året."