Innkallingen i sin helhet er vedlagt og kan lastes ned.

 

Relaterte arrangement

Gatenærkonferansen avholdes 25. - 26. April

www.outreachwork.no