Det innkalles med dette til nok et utsatt og ekstraordinært digitalt Landsmøte i LOSU – DEL II

 

TID: Torsdag 19. Mai kl. 09.00 - 14:00

 

Innkalling med link til ZOOM og vil bli lagt ut på LOSU hjemmeside og Facebook.

 

LOSU har som kjent avholdt sitt Landsmøte annet hvert år, fortrinnsvis i tilknytning til fagkonferansen Gatenær. Landsmøte 2020 var i utgangpunktet planlagt, men ble utsatt som følge av pandemi.

 

Det ble arrangert et Digitalt ekstraordinært landsmøte 15. September 2021. Der ble det ikke tatt stilling til noe nedleggelse, men det ble nedsatt en arbeidsgruppe som nå legger frem 3 forslag til votering:

 

  1. LOSU består
  2. LOSU innlemmes i Fagrådet for Rusfeltet
  3. Nedleggelse

 

Dagsorden og saksfremlegg med argumenter legges ut på LOSU.NO

 

Har du spørsmål eller kommentarer til innkallingen så ta gjerne kontakt pr. telefon, melding på Messenger LOSU eller e-post: svenkaaresunde@gmail.com