St.meld. nr. 24(2004-2005): Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar

St.meld. nr. 13(2004-2005): Om incestsentra – tilbod, finansiering og forvaltning

St.meld. nr. 40(2001-2002): Om barne- og ungdomsvernet

St.meld. nr. 39(2001-2002): Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

St.meld. nr. 25(2000-2001): Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

St.meld. nr. 17(1999-2000): Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

St.meld. nr. 32(1996-97): Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene

St.meld. nr. 39(1995-96): Om barnevernet

 

Fant du ikke det du lette etter? Se alle stortingsmeldinger fra BLD