Ute/inne - Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom (Bjørn Erdal, red., 2006)

Boken Ute - inne presenterer arbeidsmetoder for å fange opp og integrere sårbar ungdom; tilbake til familien, venner, utdanning, arbeid eller til aktiviteter som fremmer fellesskap, tilhørighet og nye muligheter – eller til hjelpeapparatet når det trengs. Dokumentasjon og utvikling av faglige ferdigheter vies spesiell oppmerksomhet.
Les mer

Ett liv i lagom storlek - Bärettelser om uppsökande ungdomsarbete (2011)

Finsk bok (på svensk) om oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Publikasjonen består av en rekke tekster skrevet av oppsøkende ungdomsarbeidere, om deres arbeid med ungdom og betraktninger rundt dette.
Les mer

Internasjonal veileder for oppsøkende sosialt arbeid

I 2008 ga det internasjonale oppsøker-nettverket Dynamo International ut en internasjonal veileder for oppsøkende sosialt arbeid. I 2011 kom den endelig på norsk! Den norske utgaven er oversatt, tilrettelagt og redigert av Bjørn Lindstad.
Les mer

Oppsøkende sosialt arbeid i et internasjonalt gatemiljø - Arbeid med unge asylsøkere, irregulære migranter og mulige ofre for menneskehandel (Line Ruud Vollebæk, 2010)

Kompetansesenter Rus Oslo har gitt ut veilederen Oppsøkende sosialt arbeid i et internasjonalt gatemiljø - Arbeid med unge asylsøkere, irregulære migranter og mulige ofre for menneskehandel, skrevet av Line Ruud Vollebæk. Veilederen er basert på Uteseksjonen i Oslos mangeårige erfaring på dette feltet.
Les mer