Videreformidling eller oppfølgingsarbeid - noen paradokser i oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (Kiahma Whelan, 2011)

Kiahma Whelan (Ungdomskontakt i Ringerike) har på oppdrag av LOSU skrevet artikkelen Videreformidling eller oppfølgingsarbeid - noen paradokser i oppsøkende sosialt ungdomsarbeid som nå ligger ute på nettsidene til tidsskriftet Rus & Samfunn.
Les mer

Oppsøkerens sammensatte rolle (Bente Bjørdal, 2010)

Bente Bjørdal (Utekontakten i Kongsberg) publiserte i Fontene nr. 1/2010 en lang artikkel om oppsøkende virksomhet.
Les mer

Kunnskapsutvikling i praksisfeltet (Inger Lisbet Hegland, 2010)

Les mer

Fritid med bistand i et Utekontaktperspektiv (Tina Tandberg, 2010)

Les mer

MSN - en ny arena for Utekontakten (Erik Kruse og Ingrid Remvik Leirvik, 2007)

Les mer

En kollektiv reise (Arve Howlid, 2005)

Les mer

Profesjonsdiskursens betydning for sosialarbeiderens forståelse av egen kompetanse (Lise Kathrine Holm, 2000)

Les mer