Utdanning.no

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet.

VilBli.no - Videregående opplæring

Søknadsportal og informasjon om videregående opplæring, både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring.

Høgskoler og universiteter i Norge

En oversikt over alle høgskoler og universiteter i Norge.

INVIA - Veien til godkjenning av utenlandsk utdanning

INVIA er et nytt nasjonalt informasjonssenter som informerer om de norske autorisasjons- og godkjenningsordningene. INVIA skal være en veiviser til deg som ønsker godkjenning av utenlandsk utdanning og/eller yrkeserfaring.

Samordna opptak

Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til grunnstudier ved 48 universiteter og høgskoler i Norge.

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak innanfor høgare utdanning i Noreg. SIU forvaltar også program for fleire offentlege oppdragsgjevarar og andre utdanningsnivå.

Folkehøgskolene

Informasjon om og oversikt over folkehøyskolene i Norge. Søknadsportal.

leirskole.no

Nettsidene til Norsk leirskoleforening (NLF).

elev.no - Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon med rundt 350 medlemsskoler. "Av, med og for elever".

Utdanningsdirektoratet - UDIR

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. Fra 1. januar 2012 vil de overta en rekke oppgaver på barnehageområdet.

Utdanningsstatistikk - Statistisk Sentralbyrå

Artikler, tabeller og publikasjoner - barnehage, grunnskole, videregående og høyere utdanning, voksenopplæring.

Lånekassen

Lånekassen deler ut stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning over hele verden.

Søknadsfrister for stipend og lån

Informasjon fra Lånekassa.

Stipend og lån til utdanning

Informasjon fra Lånekassa.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementets nettsider.

Ny GIV

Satsing fra regjeringen: Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring.

NAV Arbeid

Informasjon, innlogging til selvbetjente tjenester m.m.

Ledige stillinger (NAV)

Her finner du alle offentlig utlyste stillinger i Norge og alle stillinger som arbeidsgiverne selv har registrert på nav.no. Du kan abonnere på søk og få varsel på e-post når det er nye stillinger som passer søket ditt og lagre stillinger som er interessante.