Slettmeg.no

Slettmeg.no er en tjeneste levert av Datatilsynet. Formålet med tjenesten er å gi råd og veiledning til deg som føler deg krenket på nett, eller som av andre grunner ønsker å få slettet eller rettet personopplysninger publisert på Internett. Du kan ta direkte kontakt med medarbeidere på tjenesten og få bistand via telefon, skjema, e-post og chat.

Nettvett.no

Sider med en mengde nyttige opplysninger om lover, regler og alt annet du lurer på i forbindelse med Internett. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne.

Dubestemmer.no

Filmer og hint om hva som kan skje med ditt personvern på nett. For unge, av unge. Utarbeidet av Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen og Teknologirådet.

Trygg Bruk (Medietilsynet)

Medietilsynets Trygg bruk-senter jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. De bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier. De samarbeider med seks departementer, og har utarbeidet den nåværende "Tiltaksplanen for barn, unge og nye medier", i regi av Barne- og likestillingsdepartementet.

Trygg på nett og mobil

Tema-sider på Kors på halsen-sidene (Røde Kors).

Redd Barnas nettvettsider

Redd Barna jobber for å bevisstgjøre barn og unge om sin egen nettbruk og utvikler informasjonsmateriell sammen i samarbeid med dem som kan brukes for å hjelpe andre barn og unge.

Nätvandra! - En instruktion till samtal med unga online

Dette metodeheftet bygger på Motala Kommuns og Fryshusets Nätvandrares felles erfaringer med ungdomsarbeid på internett,  og forsøker å gi et bilde av hvorfor og hvordan vi kan bruke internett i arbeid med barn og unge.

Fryshusets Nätvandrare

En del av virksomheten til Fryshuset i Stockholm.

Barnevakten - "Gode råd om barn og medier"

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier.

Insafe

Insafe is a European network of Awareness Centres promoting safe, responsible use of the Internet and mobile devices to young people.

EU Kids Online

Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and Safety Online. Et nettverk av europeisk forskning på barn, unge og digitale medier. Her ser man alle forskningsprosjekter som er innrapportert i hele Europa, og sammenstillinger og sammenligninger av de faktiske forhold i forskjellige europeiske områder og land.