Utlendingsdirektoratet (UDI)

Her finner du bl.a. informasjon om asyl, statsborgerskap, familiegjenforening, visum, opphold- og arbeidstillatelser og returprogrammer.

Utlendingsnemnda (UNE)

Utlendingsnemnda (UNE) er et domstolliknende forvaltningsorgan til behandling av klager over avslag gitt av UDI (Utlendingsdirektoratet) etter utlendingsloven og statsborgerloven. På nettiden finner du bl.a. statistikk og informasjon om saksgang og praksis.

UDI Regelverk

UDIregelverk viser de rettskilder som ligger til grunn for UDIs praktisering av regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Rettskildene omfatter regelverk og praksis på utlendingsrettens og statsborgerrettens område.

Landinfo

Landinfo er en enhet i utlendingsforvaltningen, som publiserer egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter.

IOM Norge

International Organization for Migration (IOM) driver også sin virksomhet i Norge. På nettsidene finner du bl.a. informasjon om de ulike returprogrammene for ulike grupper migranter og annen virksomhet drevet av organisasjonen.

- Asylsøkernes vei gjennom et presset system

Video og artikkel fra Aftenposten, som har gått opp ruten til en typisk asylsøkere i Oslo, og beskriver deres første møte med Norge.

NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere

Her finner du bl.a. temasider og informasjon om asylprosessen på en rekke språk.

SEIF - Selvhjelp til innvandrere og flyktninger

SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Ålesund, Trondheim, Bergen og Stavanger. Tilbyr veiledning og bistand.

Papirløse.no - Ingen mennesker er ulovlige

En lang rekke norske organisasjoner retter fokus på papirløse gjennom kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige". Her finner du: informasjon om kampanjen, om papirløse i Norge, oppdaterte nyheter, tips om hvordan du kan bidra.

Nordic Network for Research on Refugee Children

Global Migration Group (GMG)

Global Migration Group (GMG) is an inter-agency group bringing together heads of agencies to promote the wider application of all relevant international and regional instruments and norms relating to migration, and to encourage the adoption of more coherent, comprehensive and better coordinated approaches to the issue of international migration.

Refugee Studies Centre (University of Oxford)

Regjeringen: Innvandrings- og flyktningpolitikk

Justisdepartementets temasider om norsk innvandrings- og flyktningpolitikk.

IOM International

International Organization for Migration: An intergovernmental organization established in 1951, IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society.

PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is a non-governmental organisation (NGO) that aims to promote respect for the human rights of undocumented migrants within Europe.

Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union

Rapport fra FRA (EUropean Union Agency for Fundemantal Rights) novemner 2011. This report, based on comparative research on the fundamental rights situation of irregular migrants in Europe, advises on how fundamental rights should be incorporated in policies, laws and administrative practices affecting migrants in irregular situations.

UNHCR

FNs høykommisær for flyktninger.

Migration Information Source

"The Migration Information Source provides fresh thought, authoritative data from numerous global organizations and governments, and global analysis of international migration and refugee trends. A unique online resource, the Source offers useful tools, vital data, and essential facts on the movement of people worldwide."

Migration Research at PRIO

Migration research at PRIO addresses central theoretical aspects of international migration and transnationalism, and the ways in which these phenomena are connected with peace and conflict.

OECD: International Migration

Temasider om migrasjon på nettsidene til OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).