Lovdata

Gratis juridisk informasjon som omfatter lover, stortingsvedtak, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Aktiv Ungdom - EUs støtteordning for ungdomsprosjekter

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom fordeler 16 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.

Statistisk sentralbyrå

Forskning.no

Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

Advokatenhjelperdeg.no

Trenger du advokat? Her kan du enkelt søke etter riktig advokat for den type sak du har. Du får også hjelp til å forberede møtet hos advokaten.

Forbrukerportalen

Forbrukerrådet på nett. Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

Kriser.no - Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer

En hjelp for fagfolk i håndtering av krisesituasjoner.

Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Prioriterte arbeidsfelt er boligsosialt arbeid ovenfor ungdom, flyktninger, personer med problemer knyttet til rus eller psykiske lidelser, og løslatte fra fengsel.

Velferdsalliansen

Et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge.

CRIN - Child Rights Information Network

Youth Partnership EU-CoE

Nettsiden til ungdomsinitiativet "Youth Partnership" - et samarbeid mellom EU og Europarådet. Mye nyttig informasjon om ungdomsarbeid.

London Safeguarding Children Board

Mye nyttig stoff om forskjellige barnevernsrelaterte temaer.

Terres des Hommes - International Federation

The Terre des Hommes International Federation is a network of eleven national organisations working for the rights of children and to promote equitable development without racial, religious, political, cultural or gender-based discrimination.

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

FNs arbeid med spørsmål knyttet til forebygging og bekjempelse av bl.a. korruposjon, narkotikakriminalitet, menneskesmugling, menneskehandel og andre typer kriminalitet.