Dynamo International: Fotokonkurranse og nytt nyhetsbrev

Les mer

Hvordan skaffe eksterne midler? - Look to Kongsberg!

LOSU har i forskjellige sammenhenger pekt på mulighetene for våre medlemmer til å søke eksterne midler. Vi ønsker å trekke frem noen som virkelig har tatt dette på alvor. Her er en kort oppsummering fra Bente og Margunn i utekontakten på Kongsberg.
Les mer

Sisterhood i bydel Nordstrand

Sisterhood er et politisk og religiøst uavhengig prosjekt, som startet i Sverige i 1996. I Norge startet prosjektet i bydel Frogner av Savannah Marie Frenning. Hun arrangerer kurs i denne metodikken og drifter selv flere aktivitetsgrupper.
Les mer

Aktiv Ungdom - EU prosjekt

Programmet gir muligheter til å søke midler til drifting av prosjekter av ulik art i utekontaktenes arbeid med ungdom.
Les mer

Rusfag 2/2010: Gode verktøy i det rusrelaterte arbeidet

Les mer

Storbyrus om oppsøkende arbeid

Les mer

Resolusjoner 2008-2010

Resolusjoner vedtatt på Landsmøtet 2008:
Les mer

Handlingsprogram 2010-2012

Les mer

Rapport: Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv (BLD 2009)

Les mer

LOSUs innspill til stortingsmeldingen "Barn på flukt" (mai 2011)

Les mer

LOSU og Redd Barna varsler om bekymring for mindreårige mulige ofre for menneskehandel (juni 2010)

Les mer

Brev om enslige mindreårige asylsøkere i rusmiljøene i Oslo sentrum (juni 2009)

Les mer