LOSU-samling for region nord!

1.februar i år var det duket for regionsamling for våre medlemstjenester i nord. Fem av seks tjenester var representert, noe vi er veldig fornøyde med, hele 17 stykker ble vi.
Les mer

Slik finner de barna som trenger hjelp

Utekontakten i Tromsø er med i artikkelserien som starter i avisa Tromsø juni 2018 . Der de setter fokus på unge i utenforskap i Norge i dag.
Les mer

Utekontakten i Hadsel

Utekontakt Rebecca Thuv-Jenssen vil ha tak i de ungdommene som føler sett er for mange mørke dager i livene deres
Les mer

Dialogkonferanse i Tromsø 12.februar 2018

”Hvordan komme i kontakt med og hjelpe de ungdommen som trenger det mest?”
Les mer

Rotlaus & Rastlaus i møte med deg

Fredag 17.11.2017 arrangerte Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU) region Nord og FO Nordland fagdagen Rotlaus & Rastlaus i møte med deg.
Les mer

Fagdagen "Rotlaus & Rastlaus - i møte med deg"

LOSU Region Nord og FO Nordland inviterer alle som jobber med ungdommer eller ha ungdom som fokus til en gratis Fagdag fredag 17.11 i Bodø. 
Les mer

Regionssamling i Region sør juni 2017

Regionssamling på Ringerike
Les mer

Styremøte i Stavanger 21sep - 22.sep

Les mer

Regionsamling Nord Øst

Region Nord-Øst avholdt to dagers regionsamling 14. - 15. September.
Les mer

Regionssamling på Ringsaker 28. oktober 2011

Ungdomskontakten i Ringsaker var vertskap da region Nord-Øst hadde regionssamling 28. oktober 2011.
Les mer

Regionssamling på Elverum 10. desember 2010

Region Nord-Øst samlet seg til regionssamling på Elverum 10.desember 2010. Medlemmer fra Østre Toten, Ringsaker, Hamar, Stange, Gjøvik, Lillehammer og Elverum utvekslet erfaringer og diskuterte aktuelle faglige problemstillinger.
Les mer

Regionskonferanse Nord-Øst 23-24 april 2009

Det var en meget fin samling på hotell Sillongen ca 2 mil utenfor Gjøvik. Regionen var godt representert med deltagere fra Østre toten, Vestre toten, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum.
Les mer

Trondheim ble kåret til Årets barne- og ungdomskommune 2010

Trondheim kommune ble kåret til årets barne- og ungdomskommune 2010 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Les mer

Regionråd Nord-Øst

Regionråd består av styrerepresentant, påtroppende styrerepresentant(vara), og avtroppende styremedlem. Regionrådet skal da ivareta kontinuitet i styrearbeid, samtidig bidra til faglig utvikling regionalt.
Les mer

Uteseksjonen i Oslo trekker seg ut av LOSU

Vi bekrefter med dette å ha mottatt en utmeldelse av LOSU fra Uteseksjonen i Oslo. Vi synes det er trist at det skjer sett i lys av at Uteseksjonen har bidratt sterkt innen fagfeltet i mange år. Børge Erdal(leder) skriver i en begrunnelse for utmeldingen at Uteseksjonen fortsatt vil bidra i forhold til fagfeltet, men da uten å være medlem av LOSU.
Les mer