International Guide on the methodology of street work throughout the world (Dynamo International, 2008)

Les mer

Overdoser i Bergen: En kartleggingsrapport om risiko og beskyttende faktorer (Utekontakten i Bergen, 2011)

Les mer

Hasjbruk blant ungdom 12-15 år. Omfang, kjennetegn og tiltak (Uteseksjonen i Stavanger, 2011)

Les mer

Menn som selger seksuelle tjenester. En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpeapparatet (Utekontakten i Bergen, 2011)

Les mer

Føre Var-rapporter fra Stord

Les mer

Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum (Utekontakten i Bergen, 2008)

Les mer

"Såpestykkeungdommene" og "såpestykkesystemet" (Utekontakten i Ski, 2008)

Les mer

Innspill til debatten om ungdomsprostitusjon (Ungdomsbasen i Trondheim, 2008)

Les mer

Fra margin til mainstream (Tommy Huseby/Utekontakten i Fredrikstad, 2002)

Les mer

Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje - Arbeidsmetoder, samarbeid og dokumentasjonspraksis i oppsøkende ungdomsarbeid (NIBR-rapport 2008:02)

Les mer

Forskningsrapporter fra NOVA

Les mer

Forskningsrapporter fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Les mer

Forskningsrapporter fra FAFO

Les mer

Forskningsrapporter fra Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Les mer

Forskningsrapporter fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Les mer