De oppsøkende ungdomstjenestene fra Hamar, Elverum, Løten, Stange, Gjøvik, Østre Toten, Lillehammer, Vestre Toten og Ringsaker deltok. Dagen startet med at styre-/regionsrepresentant Lars Dølbakken formidlet informasjon fra LOSU sentralt.

Gjesteforeleser fra BUP Hamar:
Gjesteforeleser Ola Homb (Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Hamar) holdt et foredrag om hvordan BUP jobber, og la opp til en diskusjon om hvordan vi som oppsøkende tjenester kan samarbeide bedre med BUP. I denne diskusjonen kom det fram følgende:

- Veiledning fra BUP førte automatisk til et bedre samarbeid senere.

- Det oppleves ofte at det er de oppsøkende tjenestene som må ta initiativ til samarbeid.

- Det er viktig at vi spør ungdommen hvem andre de snakker med. Snakker de for eksempel med BUP, kan vi spørre hvem som er behandler, og be om samtykke til å ta kontakt med vedkommende.

Regionsrunden:
Under regionsrunden, der hver tjeneste kort informerer om "status" i sin kommune, kom det frem at samarbeid med skole, gruppevirksomhet og arbeid med ungdom og psykisk helse er svært sentralt for de fleste oppsøkende ungdomstjenestene i regionen. I tillegg bruker flere av tjenestene for tiden mye tid på oppfølgingen av ungdom etter Utøya 22. juli.