Det ble arrangert en to dagers samling på Glomstad Gjestegård, der 13 deltok. Alle medlemstjenester i regionen var representert, med unntak av Stange. Ungdomskontakten i Stange har blitt omorganisert, og inngår nå som en tjeneste i Stangehjelpa. Det betyr at de ikke lenger arbeider som Ungdomskontakter. Vi ønsker dem lykkle til med arbeidet.

Programmet bestod forøvrig av 2 presentasjoner av LOS arbeid. Anne Brodalen fra Ringsaker snakket om erfaringer fra LOS prosjekt, og Suzanne Skogen fra Lillehammer delte erfaringer så langt. Vi takker begge for gode bidrag, og vi hadde videre på dagen en god faglig refleksjon og dialog omkring temaet manglende skolemotivasjon.

 

Vi gjennomføret som vanlig runden, og konstaterer at det er mye bra ungdomsarbeid rundt omkring. Imidlertid er flere bekymret for nedbemanning og omorganisering, men vi holder hodet kaldt og hjerte varmt for ungdommene.

Dato for ny samling er 1. Desember på Løten.

 

Sven