Vi håper du ønsker delta på denne Fagdagen, der tema er:

Unge voksne mellom « de hjelpende stoler», V/ Advokat Cecilia Dinardi 

Cecilia Dinardi er ansatt som advokatfullmektig hos advokatfirmaet Elden. Hennes spesialfelt er barnevern og saker som omhandler barn/ungdom. Hun setter fokus på de rettigheter ungdom/unge voksne som utfordrer systemet har. Det gjelder de bostedsløse, de uten skole / jobb, ungdommene i kryssfeltet psykiatri og/eller rus. Hvilke rettigheterhar de som unndrar seg hjelp og som ikke klarer å følge opp kravene som settes av systemet rundt dem?

Kulturkompetanse og kultursensitivitet i sosialt arbeid v/ Isabel Muhleisen Ojo og Fatima Andersen: 

Isabel og Fatima kommer for å dele sine erfaringer i fra møter med ungdom fra ulike kulturer. Hvordan kan vi som fagfolk se og møte ungdommen flerkulturell bakgrunn og hva velger vi å sette fokus på i møte med denne gruppe ungdommer? 

Oppsøkende sosialt arbeid hva er det? v/ Ove Petter Sørheim

Ove Petter er feltarbeider fra Utekontakten i Tromsø. Han kommer for å gi et lite innblikk i hva det vil si å være sosialarbeider på gata. Oppsøkende sosiale ungdoms tjenester har eksistert i Nord Norge i over 40 år, og har i disse årene vært i stadig endring i forhold til samfunnsutviklingen.

LOSU-medlemmer får dekt transport og losji. FO og LOSU- medlemmer prioriteres ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 13.11.2017
Påmelding gjøres til mail: fagdag1711@hotmail.com. 

Husk: Navn, Arbeidssted, FO medlemskap/LOSU? mobilnummer. 

Sted: Møterom "HULDRA" - sølvsuper - helse og velferdssenter - Bodø 

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
LOSU Region Nord og FO Nordland